I'm Basically Psychic - Women's Ankle Socks
I'm Basically Psychic - Women's Ankle Socks
I'm Basically Psychic - Women's Ankle Socks

I'm Basically Psychic - Women's Ankle Socks

Regular price $12.99 Sale

I'm Basically Psychic

Women's shoe size 5-10. 53% nylon; 35% combed cotton; 2% spandex.